top of page
SPORT X3

SPORT X3

20,00krHinta

 

BROMOLi MOTORS has taken its inspiration from pure norwegian nature, potent Italian volcanoes and graceful birds of prey. BROMOLi RX represents a lot of power and torque, long range and an aggressive acceleration. RX is a real electric streetfighter, aggressive and urban, confident and with unique driving characteristics. Can be delivered with nitrogen air suspension at the rear for an additional fee.

 

MODEL NCE comes with two different configurations, PERFORMANCE and VIOLENTA, the top speed is 150 km/hand the range is up to 200 km. The air-cooled motor delivers a maximum engine power of 18 Kw and a maximum torque of 185 Nm. Acceleration from 0-100 km/h in VIOLENTA configuration is 3.9 seconds. Range may vary slightly with configuration, and the largest battery pack has a power of 8.65 Kwh. The built-in charger charges the battery in 4 hours with a capacity of DC 25A. Charging gun is based on EUR Type 2.

 

BROMOLi RX can be driven with a European certificate A1

 • PRODUCT INFO

  TECH SPEC

  BROMOLi RX

   

  SPEED:

  Nominell top speed is estimated to 150kmh. Speed modeS in DRIVE is divided in 3 steps (1-2-3). Also, you have P (Park) and R (Reverse).

   

  MOTOR:

  HUB Motor 72V/10KW – Peak power 18KW, air cooled, overheat protected. Estimated peak torque is aprx 185Nm.

   

  BATTERY:

  72V/100AH – 7.2KWH or 72V/120AH - 8,65KWH High grade Li-ion batteries with battery control protection. Charging cycle 1.200 times. Battery can be charged by DC 25A quick charger in 4 hours. Expected range is 150km during divided driving depending on configuration. 

   

  CONTROLLER:

  Maximum outlet current is 250A. Supplied with throttle functions: PARK -  REVERS - DRIVE (divided into 1-2-3 speed mode). 

   

  Configuration 1 (“Performance”): Expected acceleration 0-100 kmh in 5,9 seconds.

  Supplied with waterproof and salt proof “power cut” microswitches on both brake handles and side stand. Supplied with color LCD display. The controller has port for USB 5V / 1A for charging (mobile phone etc). The controller has port for USB and Bluetooth configuration. A blue LED light is blinking inside battery cover when controller is powered. Expected range in “Sine wave” mode is 150 km or 200 km, top speed 150kmh. The controller has regenerative charging.

   

  Configuration 2 (“Violent”): Expected acceleration 0-100 kmh in 3,9 seconds. Supplied with waterproof and salt proof “power cut” microswitches on both brake handles and side stand. Supplied with color LCD display. The controller has port for USB 5V / 1A for charging (mobile phone etc). The controller has port for USB and Bluetooth configuration. A blue LED light is blinking inside battery cover when controller is powered. Expected range in “Square mode” is 130 km or 170 km, top speed 150kmh. The controller has regenerative charging.

   

  BRAKES:

  Supplied with hydraulic two side (double) disc brakes. Single ABS brakes front and rear. 

   

  SUSPENSION:

  Option 1, Hydraulic suspension in front and hydraulic suspension rear. 

   

  Option 2, Hydraulic suspension in front and adjustable nitrogen air suspension rear.

   

  LIGHTS:

  LED front light, rear light, brake light and flashing directing light.

   

  TYRE / RIMS: 

  Black rims, Rear tyre 160/70-17, Front tyre 110/70-17.

   

  CHARGER: 

  Inboard Quick charger European Type 2 – DC 25A. Charge connection in front of vehicle (“tank”). Electric plug according to European standard. Expected charging time 100% is 4hours.

   

  WEIGHT:

  150 kg including batteries. Allowed maxload including driver is 200 kg. Total weight 350 kg.

   

  CERTIFICATE:

  EEC / COC. Certified for registration in EU. Driver need license type A1.

 • RETURN & REFUND POLICY

  • PRESALE

   VED FORHÅNDSBESTILLING

   Denne forhåndsbestillingsavtalen, heretter kalt "Betingelser" eller "Avtale", regulerer reservasjonen av et produkt på ventelisten og muligheten for en fremtidig inngåelse av en kjøpekontrakt med Electric Vehicle Group, heretter kalt "EVG", 'Selger', 'vi' eller 'oss' et elektrisk kjøretøy, også kalt 'powerbike', av avtalepartneren, også kalt 'kunde'. Les alle disse vilkårene nøye før du sender inn din forhåndsbestilling. Ved å sende inn forhåndsbestillingen din godtar du disse vilkårene.

    

   1. PROSEDYRE

   Ved å sende inn en forhåndsbestilling på www.bromolimotors.com og betale reservasjonsgebyret ved hjelp av en av betalingsmåtene, kan du reservere en plass på ventelisten for å inngå en fremtidig kjøpekontrakt for et et elektrisk kjøretøy fra EVG. For dette er det nødvendig at du gir informasjon om din identitet, adresse og kontaktinformasjon til EVG under bestillingsprosessen slik at bestillingen kan behandles videre. Denne forhåndsbestillingen utgjør ikke en avtale for salg av et kjøretøy og inneholder ingen bindende pris, produksjon, levering eller produktkonfigurasjon utover det som er definert i våre alminnerlige salgs & kjøpsavtale som du finner på www.bromolimotors.com. For å fullføre kjøpet av et kjøretøy, må du fullføre standardbestillingsavtalen og EVG-kjøpsavtalen ('Final Sales Agreement'), som inneholder tilleggsvilkår, inkludert den endelige prislisten for kjøretøyet du til slutt velger ( 'Ditt valgte kjøretøy'). Du er ikke forpliktet til å kjøpe et kjøretøy fra oss, og vi er ikke forpliktet til å levere et kjøretøy til deg. Hvis EVG godtar forhåndsbestillingen, vil du motta en e-post med all nødvendig informasjon, spesielt et reservasjonsnummer, som er permanent knyttet til din plass på ventelisten. EVG kan nekte forhåndsbestillinger etter eget skjønn, for eksempel for å unngå overbooking. Hvis forhåndsbestillingen din blir avvist, vil du bli varslet og reservasjonsgebyret ditt vil bli refundert. Hvis du avbestiller reservasjonen, mister du ugjenkallelig plassen din på ventelisten, og du vil motta fullstendig kreditering av reservasjonsgebyret ditt. Unntatt fra dette er våre generelle salgs & leveringsbetingelser. Krediteringer utstedes på samme måte som betalingen ble utført. Kreditering utstedes innen maksimalt tyve (20) bankdager etter at reservasjonen er effektivt kansellert eller reservasjonen er avvist.

    

   2. KVALIFISERING TIL FORHÅNDSBESTILLING

   Du må være minst 18 år og oppgi all informasjon fullstendig og sannferdig for å forhåndsbestille.

    

   3. BEGRENSNING

   Maksimalt to kjøretøy kan reserveres fra privatpersoner per forhåndsbestilling. Forhandlere kan reservere maksimalt fem kjøretøy per forhåndsbestilling.

    

   4. REGISTRERING

   Når du forhåndsbestiller et kjøretøy, sørger du for at all informasjon som er gitt er riktig. Det er ditt ansvar å varsle endringer i denne informasjonen via e-post post@bromolimotors.com. EVG er ikke ansvarlig for unøyaktig eller utdatert informasjon.

    

   5. BETALING

   Du vil bli belastet det spesifiserte gebyret ("Reserveringsgebyr") når du bestiller forhåndsbestillingen. Når du legger inn en forhåndsbestilling, godtar du uttrykkelig å betale reservasjonsgebyret ved hjelp av den angitte betalingsmåten. Betalingen din administreres av EVG på en egen konto som bare er ment for forhåndsbestillinger. Skulle et endelig kjøp gjøres, vil reservasjonsgebyret bli trukket fra den endelige salgsprisen. Du vil motta en faktura for forhåndsbestillingsgebyret. Alle priser er i NOK / EUR netto pluss den lovpålagte avgiften som gjelder på leveringstidspunktet. EVG forbeholder seg retten til å be kunden om ytterligere informasjon eller dokumenter som viser at du eier det gjeldende kredittkortet (betalingsmiddel). I mangel av slik informasjon eller tilleggsdokumenter, har EVG rett til ikke å godta bestillingen. Utgifter og kostnader i forbindelse med kjøretøyregistrering i forbindelse med ikrafttredelsen av rammedirektivet 2007/46 / EF samt avsnitt 1 EG-FGV fra 01.11.2014 er ikke gjenstand for dette tilbudet.

   EVG forbeholder seg retten til å justere prisene. Den endelige prisen vil bli kommunisert til kunden med den endelige salgskontrakten. I tillegg kan det være kostnader for frakt, toll osv.

    

   6. GARANTI FOR LEVERINGSDATO

   Du reserverer bare en plass på ventelisten for muligheten for å inngå en kjøpekontrakt for en sykkel. Denne sykkelen vil avvike i detalj fra det annonserte produktet. Vi vil forsøke å produsere den valgte sykkelen din raskt. Din prioritet bestemmes av betalingsdatoen for reservasjonsgebyret, produksjonsplanen vår og gjennomføringen av den endelige salgskontrakten. Det er ingen garanti for leveringsdatoen på grunn av forhåndsbestillingen din.

    

   7. AVBESTILLING OG REFUSJON

   Du kan når som helst avbestille forhåndsbestillingen og motta full refusjon av forhåndsbestillingsgebyret ditt ved å sende en e-post til post@bromolimotors.com fra e-postadressen som er registrert for deg hos EVG. Du vil motta refusjonen innen maksimalt 20 virkedager.

    

   8. KONFIGURASJON OG FUNKSJONALITET

   På tidspunktet for forhåndsbestillingen din, kan det hende at utviklingen av kjøretøyet ikke er fullført. Derfor kan de tekniske dataene endres når som helst. Du er derfor klar over at rekkevidden til batteriet og andre tilgjengelige funksjoner ennå ikke er bestemt. Ved å godta disse vilkårene, garanterer du oss at du forstår at konfigurasjonen kan endres før du inngår en endelig salgsavtale.

    

   9. PERSONVERNREGLER OG VILKÅR FOR BRUK

   Informasjonen du gir til EVG blir brukt i samsvar med våre retningslinjer for databeskyttelse og bruksbetingelser for nettstedet, som det er uttrykkelig henvist til og som er tilgjengelig på nettstedet vårt. Les personvernreglene og bruksvilkårene nøye for å forstå EVG`s praksis i forhold til informasjonen din og hvordan den håndteres. Hvis du har spørsmål om vår personvernpolicy eller vilkår for bruk, kan du sende en e-post til post@bromolimotors.com.

    

   10. FORCE MAJOURE

   Verken du eller EVG er ansvarlige for feil eller forsinkelser i å oppfylle noen forpliktelser i henhold til denne avtalen som skyldes en hendelse utenfor vår rimelige kontroll, inkludert, men ikke begrenset til, force majeure, pandemi, epidemi, sykdom, terrorisme, krig, politisk opprør, opprør, opprør, sivil eller militær autoritet, vesentlig endring i gjeldende lov eller forskrift, opprør, utilgjengelighet av materialer, streik, jordskjelv, flom eller andre naturlige eller menneskeskapte hendelser utenfor vår kontroll.

    

   11. AVTALEN OG KLAUSUL OM HÅNDHEVELSE

   Vi forbeholder oss retten til å endre disse vilkårene når som helst etter eget skjønn. Hvis en domstol med kompetent jurisdiksjon av en eller annen grunn bestemmer at noen bestemmelse eller deler av den ikke kan håndheves, vil resten av disse vilkårene forbli i full kraft og virkningen, og den ikke håndhevbare bestemmelsen vil bli ansett som endret i den grad det er nødvendig. Forhåndsbestillingen din, ordreavtalen, den endelige kjøpsavtalen, våre vilkår for bruk av nettstedet og vår personvernpolicy utgjør den endelige og integrerte avtalen mellom deg og oss.

    

   12. LOV OG JURIDISKSJON

   For denne avtalen og det kontraktsmessige forholdet mellom oss og kontraktspartneren gjelder de til enhver tid gjeldende norske lover om unntak av ensartet internasjonal lovgivning, særlig FNs salgslov.

 • SHIPPING INFO

  I'm a shipping policy. I'm a great place to add more information about your shipping methods, packaging and cost. Providing straightforward information about your shipping policy is a great way to build trust and reassure your customers that they can buy from you with confidence.
bottom of page